top of page

Основна школа ''Доситеј Обрадовић''

Волујац

Title. Double click me.

О школи

   Школска мрежа Основне школе "Доситеј Обрадовић" из Волујца обухвата већи део Поцерине (западна Србија) – која се простире између планине Цер на западу, до ниске Посавине на истоку, Мачве на северу и планине Влашић на југу –  и налази се у сиромашнијем делу територије општине Шабац (што је условљено географским положајем – побрђа Цера и Влашића).
Основна школа "Доситеј Обрадовић" поред матичне школе у Волујцу обухвата још 11 издвојених одељења: две осмогодишње школе – у Накучанима и Криваји, и девет четворогодишњих у Метлићу (два одељења: Метлић 1 и Метлић 2),  Бојићу, Дворишту, Синошевићу, Заблаћу, Горњој Румској, Доњој Румској, Букору.

              ХИМНА

Како смо изгледали некада и где смо били пре десет година

Волујац некада

Како изгледамо сада

Волујац сада

Криваја некада

Криваја сада

Бојић некада

Букор некада

Метлић 1 некада

Горња Румска некада

Доња Румска некада

Синошевић некада

Заблаће некада

Двориште некада

Метлић 2 некада

Бојић сада

Букор сада

Метлић 1 сада

Горња Румска сада

Доња Румска сада

Синошевић сада

Заблаће сада

Двориште сада

Метлић 2 сада

Волујац зими

bottom of page